AdWordsFacebook Ads

Jak rozliczać reklamę w Google AdWords oraz na Facebooku?

Na wielu grupach na facebooku często trwają dyskusje jak należy rozliczać reklamę na Facebooku czy Google AdWords i nierzadko można z tamtąd wyciągnąć błędne informacje, że taki obowiązek nas nie dotyczy, zwłąszcza jak płacimy małe sumy. Mam nadzieję, że ten tekst rozjaśni Wam trochę tą kwestię i będziecie wiedzieli z czym zwrócić się do swojej księgowej.

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w pełni legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy pamiętać o dwóch istotnych elementach – podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług (VAT). Nie każdy jednak wie, jak szerokie jest spektrum podejmowanych czynności, które spowodują nałożenie wyżej wymienionych należności. O obciążeniach podatkowych zapomina się najczęściej w kontekście działalności „internetowej”, tymczasem reklama na Facebooku oraz w Google AdWords również generuje zyski, które należy opodatkować.

Podatek od towarów i usług

W oparciu o obowiązujące prawo, reklama na Facebooku czy Google Adwords są odpłatnymi usługami. Polegają one na tym, że serwis Facebook czy firma Google świadczy na rzecz korzystającego usługę w postaci emisji reklamy. Jeżeli zatem wykorzystujemy reklamę do celów biznesowych, serwis Facebook lub firma Google prześlą nam fakturę, a my sami musimy zadbać o odprowadzenie podatku. W związku z tym, że zarówno Facebook, jak i Google są firmami zagranicznymi, chcąc poprawnie się rozliczyć powinniśmy uprzednio uzyskać status podatnika VAT-UE (przy pomocy zgłoszenia na formularzu VAT-R).

Czynny podatnik VAT

Istotną kwestią jest również rozróżnienie przedsiębiorcy, będącego czynnym podatnikiem VAT oraz tego, który nie jest czynnym podatnikiem VAT. Ci pierwsi będą mieli nieco łatwiej, ponieważ praktycznie nie poniosą żadnych kosztów. W takiej sytuacji bowiem transakcję wykazuje się zarówno po stronie podatku naliczonego, jak i należnego, co w konsekwencji powoduje, że nie zapłacimy podatku. Wystarczy wypełnić stosowny formularz – VAT-7. Z kolei przedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT w Polsce, muszą zadbać o złożenie dodatkowej deklaracji VAT-9M i zapłatę podatku zgodnie z obowiązującą stawką.

Podatek dochodowy

Przed nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tak samo w kontekście podatku od osób prawnych) przepisy były na tyle niejasne, że można było mieć wątpliwości czy rzeczywiście kupując reklamy na Facebooku należy odprowadzić podatek. Nowa regulacja rozwiązała jednak wszelkie niejasności, wskazując, że kluczową kwestią jest miejsce, w którym dokonuje się przelewu wynagrodzenia. Płacąc zatem za reklamę w Polsce należy liczyć się z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Z powyższych rozważań może wynikać, iż w rezultacie przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podwójny podatek. Dlaczego? Jeden podatek zostanie odprowadzony przez Google lub Facebooka, drugi przez przedsiębiorcę w Polsce. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy zajrzeć do umów łączących Polskę z krajami siedzib Google i Facebooka. Być może będzie możliwe uniknięcie zapłaty podatku w Polsce. W tym celu musimy jednak pozyskać tak zwany certyfikat rezydencji kontrahenta – Google lub Facebooka. Z założenia powinien być to orginał, jednak ostatnio urzędy zaczęły przyjmować także skan takiego certyfikatu. Certyfikat wystawiany jest na konkretny rok. W 2018 roku dołącze tutaj PDF cetryfikatu zarówno dla Google oraz dla Facebook’a.

Niedopełnienie obowiązków podatkowych w terminie może wiązać się z wymierzeniem odsetek, a w najgorszym przypadku z nałożeniem kary grzywny. Warto zatem o tej kwestii pamiętać. Jeżeli sami nie czujemy się na siłach, żeby zmierzyć się z tematem podatków, z pomocą przyjdą wykwalifikowani księgowi oraz prawnicy.

  • Dzięki za ten wpis, myślę, że bardzo przydatny i pomocny dla wielu osób. Jak dobrze, że mam księgową 😀

  • Magda Perz – Find your own way

    Bardzo fajny i merytoryczny wpis. Szczególnie teraz kiedy temat jest mocno eksploatowany a opinie różne, warto czerpać wiedzę ze sprawdzonych źródeł. Będę zaglądać częściej.

  • Dziękuję za ten wpis:)